Arkitekten berättar

Sundsta är positivt laddat för Karlstadsborna. En stadsdel med en lång historia – ett lugnt och tryggt område som har samma närhet till stadens puls som till omtyckta rekreationsområden som Sundsta tjärn, Gubbholmen och Klarälven. Sundsta Torg tar plats i en varierad stadsbild och blandad bebyggelse där allt som verkligen behövs finns runt hörnet. Genom det skapas en nästan ojämförbar möjlighet till ett gott boende.

För att skapa ett samspel med området runtomkring Sundsta Torg har vi valt att klä fasaderna i tegel av tre olika kompletterande slag – från klassiskt rött till gradvis ljusare nyanser. På det sättet respekterar vi Sundstas traditioner samtidigt som arkitekturen bryter av i ett tidsenligt modernt uppförande. Det skapar en sammanhållande helhet, trots att de tre huskropparna, var och en, har sitt eget unika uttryck. Samtliga lägenheter är planerade med balkonger, terrass eller uteplats med fin vy oavsett väderstreck.

Platsen har varit avgörande för projektet och är strategiskt utvald för att kunna skapa en helt ny mötesplats med människor i omlopp. Torget kommer ha verksamheter i botten och genom kvarteret löper Sundstapassagen, en helt ny passage som ger en kommunikation från torget ner mot Sundsta tjärn.

Dan Anders Persson, Mondo Arkitekter

BRF Sundstatorg